„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 w Lublinie – prezentacja projektu

Strona główna » Aktualności » XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 w Lublinie – prezentacja projektu

XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 w Lublinie – prezentacja projektu

W dniach 23 i 24 marca na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej w Lublinie odbyła się XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, podczas której pani Paulina Świderska, doktorantka SGGW, zaprezentowała temat „Innowacyjne uprawy zielarskie w systemach agroleśnych podstawą zrównoważonego rozwoju” opracowaną wspólnie z dr Barbarą Baj Wójtowicz.
Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję. Z uprawami zielarskimi wiąże rozwój swoich gospodarstw wielu rolników na Lubelszczyźnie, a zmiany klimatu motywują naukowców i praktyków do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających metody i rodzaje prowadzenia upraw. Agroleśnictwo jest odpowiedzią na problemy nurtujące współczesne rolnictwo. W Polsce ten termin jest bardzo często kojarzony z leśnictwem, czy prowadzeniem upraw rolnych w lesie. Tymczasem agroleśnictwo to sposób użytkowania gruntów rolnych łączący pielęgnację, bądź użytkową uprawę drzew i krzewów z jednoczesną uprawą niskich roślin w międzyrzędziach lub też hodowlą i wypasem zwierząt na tym terenie. Taki sposób uprawy wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy.