„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

OPERACJA „INNOWACYJNY MODEL UPRAWY, PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI ZIÓŁ W DOLINIE ZIELAWY”

Strona główna » OPERACJA „INNOWACYJNY MODEL UPRAWY, PRZETWÓRSTWA I DYSTRYBUCJI ZIÓŁ W DOLINIE ZIELAWY”

Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

 

OPIS PROJEKTU

Projekt „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” uzyskał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działania „Współpraca”. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego nowego modelu uprawy, zbioru, zarządzania gospodarstwem rolnym oraz produkcją w przetwórstwie za pomocą nowego systemu, oraz modelu, w wyniku którego powstaną dwa końcowe nowe produkty wprowadzone na rynek za pomocą ulepszonej metody marketingowej.
Projekt został opracowany przez dr Barbarę Baj Wójtowicz pracującą dla Uniwersytetu Oxfordzkiego, właścicielkę gospodarstwa rolnego w Sosnówce oraz prof. Ewę Osińską z SGGW, promotorkę pierwszego w Polsce doktoratu z zakresu agroleśnictwa i specjalistkę od upraw zielarskich. Projekt jest realizowany przez powołaną w tym celu Grupę Operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”. Projekt jest realizowany od 12.06.2018 r. do 11.06.2021 r. w Gospodarstwie Rolnym Barbara Baj Wójtowicz w Sosnówce oraz w ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. przez Grupę Operacyjną.
W ramach projektu są opracowywane przez SGGW we współpracy z dr Barbarą Baj Wójtowicz pełniącą rolę Rolnika, nowe praktyki rolnicze tj. agrotechniki upraw roślin zielarskich. Opracowywane są agrotechniki upraw w systemie agroleśnym, czyli polikulturowym oraz w systemie monokulturowym z elementami agroleśnictwa. W ramach tych zadań badawczo – wdrożeniowych są wprowadzane do uprawy gatunki dziko rosnące, w tym zagrożone takie jak malina moroszka w systemie agroleśnym z różą owocową, przetacznik leśny i miodunka plamista w systemie agroleśnym z bzem czarnym, ostrożeń warzywny, rzepik pospolity, pokrzywa zwyczajna.
Z surowców zielarskich uzyskanych z tych upraw zostaną stworzone na podstawie receptur opracowanych przez SGGW nowe herbatki oraz przyprawy o działaniu prozdrowotnym. Zostaną one wprowadzone na rynek za pomocą nowej strategii marketingowej.

W ramach operacji zostanie opracowany model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji dla kilkuhektarowego, pilotażowego gospodarstwa Barbary Baj Wójtowicz położonego w Dolinie Zielawy, który zostanie poddany wielokierunkowej analizie w warunkach rzeczywistych. Po etapie wdrożenia model będzie upowszechniany jako dobra praktyka w zakresie systemów polikulturowych, zwanych też agroleśnymi. Model ten będzie stanowił przykład rolnictwa wspierającego łagodzenie zmian klimatu, przeciwdziałanie suszy, wspierającego bioróżnorodność, odbudowę gleby oraz wprowadzania do uprawy dziko rosnących zagrożonych gatunków celem ochrony ich populacji.
Projekt jest propagowany w Polsce i poza jej granicami przez dr Barbarę Baj Wójtowicz, ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. oraz SGGW. W wyniku przeprowadzonej przez nich serii wykładów i prezentacji został wyróżniony przez Komisję Europejską jako jeden z najbardziej innowacyjnych projektów w UE, otrzymał również nagrodę za najciekawszy projekt realizowany z funduszy unijnych w Polsce.
Rezultatem realizacji operacji będzie:
1. Opracowany i wdrożony nowy produkt w postaci herbatki z suszonych owoców (z gatunków dotychczas niestosowanych w takim przetwórstwie);
2. Opracowany i wdrożony nowy produkt w postaci przyprawy (z gatunków dotychczas niestosowanych w takim przetwórstwie);
3. Opracowana i wdrożona nowa praktyka – agrotechnika uprawy polegająca na: wprowadzeniu do uprawy w systemie agroleśnym z czarnym bzem oraz z różą owocową (pomarszczona i dzika) roślin cieniolubnych dziko rosnących będących gatunkami zagrożonymi i/ lub chronionymi tj. miodunka plamista, malina moroszka i przetacznik leśny;
4. Opracowana i wdrożona nowa praktyka – agrotechnika monokultury w celu wprowadzenia do uprawy roślin dzikorosnących tj. pokrzywa zwyczajna, rzepik pospolity, ostrożeń warzywny;
5. Opracowana i wdrożona nowa metody organizacji i zarządzania produkcją w gospodarstwie rolnym dzięki stworzeniu systemu GIS dla gospodarstwa czerpiącego dane;
6. Opracowana i wdrożona nowa metody organizacji i zarządzania produkcją (w tym badanie emisyjności, opłacalności, sposobów suszenia i parametrów urządzeń suszących) w mikroprzedsiębiorstwie;
7. Opracowana i wdrożona udoskonalona metoda marketingu nowych produktów wytworzonych w oparciu o nową agrotechnikę, nową metodę organizacji i zarządzania