„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

III Spotkanie promujące efekty naszej operacji w CDR w Grabanowie

Strona główna » Aktualności » III Spotkanie promujące efekty naszej operacji w CDR w Grabanowie

III Spotkanie promujące efekty naszej operacji w CDR w Grabanowie

W dniu 6 marca 2019 r. odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Grabanowie kolejne trzecie spotkanie promujące operację „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. W spotkaniu wzięły udział 33 osoby, zarówno rolnicy jak i przedsiębiorcy oraz doradcy rolni i przedstawiciele szkoły rolniczej w Leśnej Podlaskiej. Celem spotkania było przekazanie praktycznej wiedzy i doświadczeń rolnika dr Barbary Baj Wójtowicz oraz współpracujących z nią jednostek naukowo-badawczych z prac prowadzonych w gospodarstwie w Sosnówce w ramach Operacji.
Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi uprawy gatunków dziko rosnących roślin zielarskich w monokulturze, takich jak: pokrzywa, ostrożeń warzywny, rzepik oraz w uprawie współrzędnej (polikulturze): róży dzikiej, róży pomarszczonej, maliny moroszki (gatunek pod całkowitą ochroną w Polsce), bzu czarnego, miodunki pospolitej i przetacznika leśnego.
Wykłady poprowadzili m.in.: prof. Ewa Osińska, dr Wiesława Rosłon i dr Barbara Baj Wójtowicz. Barbara Baj Wójtowicz przedstawiła też założenia działania Współpraca i swoje doświadczenia z realizacji operacji w ramach tego działania, zaś uczestnicy seminarium zgłaszali swoje pomysły na organizację grup operacyjnych i innowacyjnych projektów.