„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Seminarium w Puławach o zintegrowanej produkcji — wykład

Strona główna » Aktualności » Seminarium w Puławach o zintegrowanej produkcji — wykład

Seminarium w Puławach o zintegrowanej produkcji — wykład

W dniu 26 kwietnia w Puławach odbyło się seminarium pt. „Zintegorwana produkcja w gospodarstwach”, podczas którego dr Barbara Baj Wójtowicz zaprezentowała działania realizowane w ramach operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”: prowadzone badania, opracowane przez gospodarstwo rolne wraz z SGGW metody zakładania plantacji i zatrzymania wody w glebie, wprowadzanie do uprawy gatunków dziko rosnących, a także potrzeby badawcze w zakresie oceny gleby.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w ramach projektu „New Strategies on Bio-Economy in Poland (BioEcon)”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych, uczelni, przedsiębiorcy i rolnicy zajmujący się problematyką agroleśnictwa.