„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

4 Światowy Kongres Agroleśnictwa

Strona główna » Aktualności » 4 Światowy Kongres Agroleśnictwa

W dniach 20-22 maja 2019 roku, w Montpellier we Francji odbył się 4 Światowy Kongres Agroleśnictwa, w którym uczestniczyli Przedstawiciele Partnerów naszej Grupy Operacyjnej: Pani Barbara Baj-Wójtowicz oraz Pan Robert Borek z IUNG-PIB w Puławach. Działania promocyjne naszej operacji były prowadzone przez Panią Barbarę Baj-Wójtowicz na stoisku promocyjnym w ramach EURAF Tour of Europe, poprzez postery oraz podczas długich rozmów z zainteresowanymi osobami przy posterach, oraz podczas spotkania, na które została zaproszona Pani Barbara Baj-Wójtowicz przez Australijski Rząd.
W Kongresie wzięło udział ponad 1200 naukowców, rolników, studentów oraz przedstawicieli rządów, firm i działaczy społecznych z ponad 100 krajów. Honorowy patronat nad kongresem objął Prezydent Francji Emmanuel Macron.
W kongresie uczestniczyli delegaci organizacji międzynarodowych i rządów państw. Generalny Dyrektor FAO ds. klimatu i zasobów naturalnych, Maria Heleno Semedo podczas swojego wystąpienia podkreśliła, iż agroleśnictwo może pomóc w dywersyfikacji i utrzymaniu produkcji żywności, a także dostarczyć społecznych, ekonomicznych i środowiskowych korzyści dla rolników, bez względu na skalę produkcji.  Agroleśnictwo nie jest ziemią niczyją na pograniczu leśnictwa oraz rolnictwa i powinno być objęte specjalnym programem wsparcia politycznego. Semedo dodała, że FAO stoi na stanowisku, by wspierać wysiłki krajów w kierunku integracji agroleśnictwa z polityką rolną, mając na względzie spełnienie celów zrównoważonego rozwoju.
Przedstawiciele międzynarodowych centrów naukowych oraz uczelni (ACIAR, CIRAD, Uniwersytet Kalifornii) zwracali uwagę na znaczenie agroleśnictwa w łagodzeniu zmian klimatu i konieczność włączenia tej formy użytkowania gruntu do sektora AFOLU (Agriculture, Forestry and Other Land Use). Poruszono również problem włączania Drzew rosnących poza lasem (ToF)/Zadrzewień do powierzchni leśnej przez niektóre z państw członkowskich Unii Europejskiej, co zmniejsza możliwość redukcji gazów cieplarnianych przez rolnictwo w UE.
Podawano liczne przykłady sukcesu w rozwoju systemów agroleśnictwa. Jednym z przykładów jest Francja, która ustanowiła w roku 2016 krajowy plan jego rozwoju. Zakłada on, że 50% rolników do roku 2025 będzie posiadała systemy agroleśnictwa w gospodarstwach.
Podczas kongresu wykazano również że agroleśnictwo może stanowić potencjalne źródło dochodu dla średnich i dużych firm, wpierając jednocześnie rolników i bioróżnorodność. Inwestycja w zasadzenie i utrzymanie plantacji rolnoleśnych może zostać rozliczona jako wkład w kompensację emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwa, nie ograniczając przy tym produkcji żywności na gruntach rolnych. Podnosi wartość sprzedawanych produktów i zysk z ich sprzedaży. Według Tristana LeComt, współzałożyciela PUR Projet, osiągnięty zysk może stanowić do 168% kosztów inwestycji.
Jose Ruiz-Espi oraz Emmanuel Petel z Komisji Europejskiej zaprezentowali działania KE włączające tematykę agroleśnictwa w istniejące programy badawcze i wdrożeniowe UE (Horizon2020, EIP-AGRI) oraz zapewnili, że agroleśnictwo będzie ujęte w planach przyszłej polityki badawczo-rozwojowej UE.
Więcej informacji o Kongresie znajduje się pod linkiem https://agroforestry2019.cirad.fr/