„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Uczymy o agroleśnictwie i innowacjach w rolnictwie

Strona główna » Aktualności » Uczymy o agroleśnictwie i innowacjach w rolnictwie

Uczymy o agroleśnictwie i innowacjach w rolnictwie
W dniu 19 września 2019 r. dr Wiesława Rosłon z SGGW przeprowadziła wykład dla rolników, brokerów innowacji i doradców rolnych, którzy byli uczestnikami wyjazdu studyjnego zorganizowanego do agroleśnego gospodarstwa Barbary Baj Wójtowicz przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
SGGW współpracuje z Gospodarstwem oraz ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. w zakresie opracowania technologii uprawy ziół, oraz przygotowania receptur herbatek i przypraw wspierających zdrowie w ramach grupy EPI z działania Współpraca.
Podczas wykładu „Produkcja w systemie agroleśnym w oparciu o innowacyjne technologie i rozwiązania w zakresie dystrybucji produktów” dr Wiesława Rosłon przybliżyła słuchaczom technologie produkcji ziół wspierającej środowisko, włączając w to technologie produkcji (agrotechniki upraw w systemie agroleśnym) oraz metody suszenia opracowywane w ramach projektu „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Uczestnicy dowiedzieli się też o rozwiązaniach w zakresie dystrybucji produktów i najnowszych trendach w tej dziedzinie.
Dużo radości sprawiły dyplomy wręczone przez Barbarę Baj Wójtowicz oraz Wiesławę Rosłon wszystkim uczestnikom warsztatów polowych, warsztatów ziołowych oraz wykładów obu pań w dniach 18-19 września 2019 r. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.