„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Propagujemy agroleśnictwo w Polsce i uczymy o systemach agroleśnych

Strona główna » Aktualności » Propagujemy agroleśnictwo w Polsce i uczymy o systemach agroleśnych

Propagujemy agroleśnictwo w Polsce i uczymy o systemach agroleśnych

W dniu 18.09.2019 r. dr Barbara Baj Wójtowicz przeprowadziła wykłady dla rolników, brokerów innowacji i doradców rolnych, którzy byli uczestnikami wyjazdu studyjnego zorganizowanego do jej agroleśnego gospodarstwa przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Podczas wykładu „Koncepcje agroleśne w produkcji w systemie ekologicznym w uprawie roślin i hodowli zwierząt” zapoznała uczestników z ideą agroleśnictwa, zaprezentowała zasady i korzyści z prowadzenia upraw i hodowli zwierząt w systemie agroleśnym. Agroleśnictwo pokazane na podstawie konkretnych przykładów, w tym innowacyjnych upraw agroleśnych prowadzonych w jej gospodarstwie, spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników.
W ankiecie sprawdzającej zdobyte umiejętności, którą uczestnicy wypełniali na koniec programu wszyscy wskazali, że system agroleśny powinien zostać upowszechniony i uzyskać systemowe wsparcie w postaci programów edukacyjnych i adekwatnego wsparcia ze strony ARiMR.
Zasady działania Współpraca, tworzenia grupy operacyjnej oraz jej umowy, zasady przygotowywania wniosku o dofinansowanie oraz doświadczenia z realizacji operacji Barbara Baj Wójtowicz przedstawiła również w wykładzie pt. „Możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania »Współpraca« objętego PROW 2014 – 2020”.
Szanse i wyzwania dla projektów w ramach działania Współpraca przedstawiła na podstawie doświadczeń własnej grupy operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”. Po wykładzie wielu uczestników zwróciło się z prośbą o konsultacje przygotowywanych przez nich projektów.
Wsparcie w tworzeniu grup operacyjnych oraz przygotowaniu wniosków o dofinansowanie zadeklarowała broker innowacji z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach pani Anna Walas. Gratulujemy temu ODR-owi kompetentnych i otwartych pracowników.