„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Badania gleby wykonane przez SGGW w Warszawie

Strona główna » Aktualności » Badania gleby wykonane przez SGGW w Warszawie

Badania gleby wykonane przez SGGW w Warszawie

Cykliczne badania gleby są niezbędne podczas prowadzenia projektu „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” z uwagi na to, że Gospodarstwo Rolne Barbary Baj Wójtowicz we współpracy z SGGW wprowadza jako pierwsze na świecie do uprawy dziko rosnące rośliny takie jak: malina moroszka, rzepik pospolity, przetacznik leśny i ostrożeń warzywny.
Wyniki tych cyklicznych badań są niezbędne do opracowania agrotechnik uprawy, w tym ustalenia optymalnego nawożenia (nawozy zielone, naturalne itd.), ściółkowania oraz metod zatrzymania wody w glebie.
Badania zostały wykonane w sierpniu-wrześniu 2019 r. na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Za wykonanie tych badań Gospodarstwo bardzo dziękuje.