„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pierwsza na świecie uprawa polowa maliny moroszki – efekty pierwszych miesięcy uprawy

Strona główna » Aktualności » Pierwsza na świecie uprawa polowa maliny moroszki – efekty pierwszych miesięcy uprawy
Fot. Barbara Baj Wójtowicz. Malina moroszka w pierwszym roku uprawy polowej agroleśnej z różą owocową

Pierwsza na świecie uprawa polowa maliny moroszki – efekty pierwszych miesięcy uprawy

Zimą 2018/2019 została założona w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz pierwsza na świecie uprawa polowa maliny moroszki w systemie agroleśnym z różą owocową. Sadzonki maliny moroszki zostały sprowadzone z Finlandii, poddane adaptacji do warunków lokalnych w Sosnówce i następnie wysadzone do specjalnie przygotowanego podłoża. Malina moroszka jest rośliną torfowiska wysokiego. Do warunków stworzonych jej w Gospodarstwie roślina zaadoptowała się bardzo dobrze. Efekty uprawy po kilku miesiącach jej prowadzenia są bardzo obiecujące.
Agrotechnikę uprawy opracowuje prof. Ewa Osińska i dr Wiesława Rosłon z Katedry Roślin Warzywnych i Leczniczych SGGW we współpracy z Gospodarstwem Rolnym Barbary Baj Wójtowicz. Z uwagi na panującą od wielu miesięcy suszę zostało założone nawadnianie automatyczne, aby utrzymać odpowiednią wilgotność w rowach torfowiskowych.