„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Malina moroszka i Rosa rugosa Hansa w uprawie agroleśnej

Strona główna » Aktualności » Malina moroszka i Rosa rugosa Hansa w uprawie agroleśnej

Malina moroszka i Rosa rugosa Hansa w uprawie agroleśnej
Zmiana klimatu spowodowana działalnością człowieka przez ostatnie tygodnie bardzo doskwiera polskim rolnikom. Susza, grad, deszcz nawalny to nie jedyne problemy, z jakimi przychodzi się mierzyć. Bardzo szybko znikają gatunki flory i fauny. Jednym z takich gatunków jest malina moroszka.
Roślina jest spotykana w Polsce bardzo sporadycznie, praktycznie wyginęła, największe jej skupisko (ok. 2000 okazów) kilka lat temu znaleziono na eksploatowanym torfowisku, co nie daje nadziei na utrzymanie populacji tej rośliny w naszym kraju. Jej siedliska znikają też dość szybko w krajach bałtyckich oraz na Syberii z powodu eksploatacji torfowisk. Jej stanowiska można znaleźć ciągle w Skandynawii.
Malina moroszka jest bardzo cenną rośliną zielarską o działaniu antyrakowych, wzmacniającym i znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym. Surowcem są zarówno owoce, jak i liście.
Zachowanie tej rośliny jest niezwykle istotne dla zachowania bioróżnorodności oraz zaspokojenia potrzeb produkcji leków i produktów spożywczych; a także dla samego zachowania tego gatunku.
Jako pierwsze na świecie Gospodarstwo Rolne Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce wprowadziło tę roślinę do uprawy współrzędnej z różą owocową w ramach projektu „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.