„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego – nasza odpowiedź w projekcie

Strona główna » Aktualności » Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego – nasza odpowiedź w projekcie

Antropogeniczne zmiany klimatu i środowiska naturalnego – nasza odpowiedź w projekcie

To może wkrótce dotyczyć też i Polski, dlatego zabieramy głos w dyskusji i wdrażamy nasz projekt „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”. Bioróżnorodność oraz wdrażanie metod naturalnych w uprawach (np. Agroleśne, czy też przez niektórych zwane agro- drzewnymi) – to kluczowe elementy łagodzenia zmian klimatycznych.
W Indiach przeprowadzono w latach 70-tych XX wieku „zieloną rewolucję” polegającą na wdrożeniu w rolnictwie metod intensyfikujących uprawy, czyli silne stosowanie herbicydów i pestycydów. Wydawało się to jedynym sposobem na wyżywienie gwałtownie zwiększającej się populacji i na dochód dla rolników według zasady więcej wyprodukują — więcej zarobią. Od kilku lat widać, że te metody doprowadziły do odwrotnych skutków — używanie pestycydów i herbicydów doprowadziło do skażenia wody i niedoborów wody pitnej dla ludzi i zwierząt hodowlanych, katastrofalnego skażenia gleby, pogorszenia stosunków wodnych, zwiększenia zachorowalności na raka, zmniejszenia bioróżnorodności. A za tym poszła utrata dochodu, możliwości prowadzenia upraw i hodowli, brak pracy i środków do życia, rozwój uzależnień (w niektórych prowincjach 3/4 populacji jest uzależniona od narkotyków np. heroiny), gwałtownego wzrostu przemocy i liczby samobójstw. Te zjawiska zostały oczywiście zintensyfikowane zmianami klimatu, długotrwałymi suszami itd., które z kolei wynikają w pewnym stopniu z tak prowadzonej gospodarki.
W Polsce niekorzystne zjawiska w rolnictwie utrzymują się co najmniej od 2015 r., a obecny rok jest najgorszym, jaki pamiętają nasi dziadkowie. Dlatego ważne jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod uprawy np. w systemach agroleśnych przyjaznych środowisku, czy też wprowadzanie zagrożonych gatunków do uprawy, aby ochronić je przed wymarciem.
Dlatego podjęliśmy wyzwanie i realizujemy projekt „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, o którym można przeczytać na www.lubelskieziola.pl
A o tym, co się dzieje gdy uprawy prowadzi się w sposób niekorzystny dla środowiska ciekawy artykuł pod linkiem: https://www.theguardian.com/…/the-indian-state-where…
O naturalnych metodach adaptacji roślin do trudnych warunków i suszy pod linkiem: https://www.agropolska.pl/…/bakterie-wsparciem-dla…