„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Eco-Farm Sosnówka

Strona główna » Bez kategorii » Eco-Farm Sosnówka

ECO – FARM Sosnówka od 2013 r. wykonuje działalność w zakresie ekologii, zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii. Jest aktywnym członkiem Lubelskiego Klastra Eko – Energetycznego, w ramach którego współpracuje z przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowymi z całej Polski propagując idee modeli ekonomicznych opartych na poszanowaniu środowiska naturalnego. Wraz z partnerami Klastra firma brała udział w wielu polskich oraz międzynarodowych wydarzeniach i projektach.

Przedstawiciel firmy występuje jako ekspert na konferencjach i sympozjach branżowych z udziałem m.in. Przedstawicieli Ministerstwa Energii.

Członkowie zarządu firmy mają wieloletnie doświadczenie w pracy w międzynarodowych korporacjach. Prezes Robert Wójtowicz jest specjalistą w zakresie zarządzania i e-commerce, w tym sprzedaży dóbr szybko zbywalnych np. żywności ekologicznej. Studiował m.in. we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Doświadczenie zdobywał m. in. w dziale HR, szkoląc z rozwoju handlu online, marketingu oraz zarządzania sprzedażą przez Internet w największej globalnej firmie handlu online Amazon.

Marcin Kruk, członek zarządu jest specjalistą w zakresie kontroli jakości oraz energetyki i mechaniki, ma także doświadczenie w pracy w sektorze e-commerce. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Wizją firmy jest rozwój i sprzedaż ekologicznych produktów spożywczych o działaniu prozdrowotnym oraz zbudowanie i wprowadzenia na rynek modelu agro – energetycznego jednocześnie rozwiązującego problemy rolnictwa, takie jak: skutki suszy, pogarszających się stosunków wodnych, przymrozków, zanieczyszczenia środowiska nawozami oraz łączącego produkcję zielonej energii. Firma zamierza oprzeć całą swoją działalność na energii odnawialnej oraz surowcach produkowanych w zrównoważony lub ekologiczny sposób.

 

dav