„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zaproszenie na warsztaty „Uprawa i przetwórstwo ziół w systemach agroleśnych – korzyści ekologiczne i ekonomiczne”

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie na warsztaty „Uprawa i przetwórstwo ziół w systemach agroleśnych – korzyści ekologiczne i ekonomiczne”

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

Operacja „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez Grupę Operacyjną „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warsztaty współfinansowane w ramach operacji przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji w/w operacji z działania „Współpraca”.

 

ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. – Lider Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”

oraz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Gospodarstwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz

serdecznie zapraszają na

praktyczne warsztaty w ramach Akademii Agroleśnictwa:

„Uprawa i przetwórstwo ziół w systemach agroleśnych – korzyści ekologiczne i ekonomiczne”.

 

Data i miejsce warsztatów:

30 wrzesień 2022 r. w godzinach 10.30 – 14.00 w  Gospodarstwie Rolnym dr Barbary Baj Wójtowicz, Sosnówka 122, 21-518 Sosnówka.

 

Celem warsztatów jest upowszechnianie rezultatów operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, w tym popularyzacja nowych technologii (agrotechnik) uprawy ziół w systemie agroleśnym, nowych technologii (agrotechnik) uprawy gatunków dziko rosnących wprowadzonych do uprawy po raz pierwszy na świecie, korzyści ekonomiczne i ekologiczne z produkcji w systemach agroleśnych, metody rolnictwa regeneratywnego oraz metody zapobiegania suszy w uprawach. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i będą składały się z warsztatów polowych oraz warsztatów prezentujących sposoby przetwórstwa i zbytu produktów z systemów agroleśnych. W ramach warsztatów zapraszamy uczestników na poczęstunek produktami pochodzącymi z opracowanego przez nas systemu produkcji agroleśnej.

Do udziału w warsztatach zapraszamy rolników, przetwórców, osoby zainteresowane tematyką innowacyjnej uprawy oraz przetwórstwa ziół i owoców. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia (skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej) przyjmujemy do dnia 29 września 2022 r. do godz. 15.00 na adres e-mail: biuro@lubelskieziola.pl

Kontakt w sprawie udziału w warsztatach:

Barbara Baj Wójtowicz tel: 504 758 636

 

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program warsztatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajdziecie link do  programu Warsztatów oraz Kartę Zgłoszenia