„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zaproszenie do udziału w I Polskim Kongresie Agroleśnictwa

Strona główna » Aktualności » Zaproszenie do udziału w I Polskim Kongresie Agroleśnictwa

I POLSKI KONGRES AGROLEŚNICTWA

AGROLEŚNICTWO – SZANSA CZY WYZWANIE DLA SEKTORA ROLNO SPOŻYWCZEGO W POLSCE?

Odbędzie się w systemie hybrydowym w dniach 16 – 17. 12.2022 r.  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

PROGRAM

Dzień 1

Piątek 16.12.2022 r. część konferencyjna online

10:00 – 10:05 Powitanie uczestników konferencji

10:05 – 10:35 dr Barbara Baj Wójtowicz (ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. – lider GO „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”): Produkcja żywności w systemie agroleśnym  jako najważniejsza innowacja w rolnictwie – efekty projektu „Innowacyjny model produkcji przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

10:35 – 11:00 Przemysław Lecyk (Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/ Poznań): Działanie „Współpraca” w przyszłej perspektywie Wspólnej Polityki Rolnej: innowacje w agroleśnictwie, możliwości finansowania projektów badawczo – rozwojowych

11:00 – 11:40 prof. Ewa Osińska (SGGW w Warszawie): Uprawy zielarskie w systemie agroleśnym na przykładzie bzu czarnego i miodunki

11:40 – 12:10 Syrek Mateusz i Natalia Guz (Uniwersytet Rzeszowski) : Możliwość i rola wykorzystania trzmieli Bombus w systemach agroleśnych

12:10 – 12:20 Przerwa

12:20 – 12:50 Natalia Guz i dr Barbara Baj Wójtowicz: Możliwość zastosowania nieszpułki zwyczajnej Mespilus germanica L. w wybranych systemach agroleśnych

12:50 – 13:30 dr Marzena Mazurek, Natalia Guz (Uniwersytet Rzeszowski): Uprawa alejowa borówki wysokiej z roślinami zielnymi

13:30 – 14:00 Anna Geszprych (SGGW w Warszawie):  Jakość surowców pochodzących z uprawy róży pomarszczonej w systemie agroleśnym i monokulturowym

14:00 – 14:30 – Panel dyskusyjny: moderator dr Barbara Baj Wójtowicz uczestnicy:  Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agnieszka Lamczyk (Chlebowa Zagroda Jagny), Tomasz Jakiel (Lubuskie Angusowo),  Aneta Marczak (Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne Różana Zagroda) : Nowy Zielony Ład – Korzyści ekonomiczne i ekologiczne czy wyzwania dla polskich rolników i przetwórców?

14:30 Podsumowanie konferencji

 

—————————————————————————————————————–

Dzień 2

Sobota 17.12.2022  

Część warsztatowa stacjonarna odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Budynek 35 Wydział Ogrodniczy.

 

PROGRAM

 

11:00 – 11:15 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

11:15 – 14:10 Warsztat I prowadząca dr Barbara Baj Wójtowicz (ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. – lider GO „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy”): Projektowanie systemu agroleśnego alejowego (zasady projektowania systemu alejowego, dobór gatunków, plan produkcyjny dla gospodarstwa, prototypowanie) –  warsztat prowadzony metodą design thinking Google, uczestnicy pracując w grupach 5 – osobowych stworzą prototypy systemu alejowego

14:10 – 14:30  Przerwa kawowa

14:30 – 16:30 Warsztat II prowadząca dr Wiesława Rosłon (SGGW): Projektowanie produktów spożywczych na bazie surowców pochodzących z upraw w systemach agroleśnych (ocena surowców, zasady komponowania produktów) – uczestnicy skomponują własne produkty, które zabiorą ze sobą.

16:30  Podsumowanie Konferencji – część warsztatowa

  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@lubelskieziola.pl

 

[PDF] Program konferencji 16-17.12