„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zakup pierwszych maszyn i sprzętów w ramach Operacji

Strona główna » Aktualności » Zakup pierwszych maszyn i sprzętów w ramach Operacji

Zakup pierwszych maszyn i sprzętów w ramach Operacji
W ramach realizacji operacji „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” Gospodarstwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz przeprowadziło postępowania w trybie konkurencyjnym za pośrednictwem portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz procedurę zapytań ofertowych na zadania nieprzekraczające kwoty 30 tys. euro, które realizuje w ramach operacji, w tym na zadania wynikające z prowadzenia badań naukowych. Zgodnie z wymogami dokumentacja dotycząca postępowania, które przekroczyło 30 tys. euro została przekazana ARiMR do sprawdzenia.
Dokonano zakupu pierwszych sprzętów i maszyn, w tym ciągnika z ładowaczem marki Kubota, który został dostarczony w dniu 1 października 2018 roku do gospodarstwa, a także innych maszyn rolniczych, ponadto sadzonek i innych zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym Operacji.