„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Oględziny działek i ich ocena – wstępne wytyczne do założenia plantacji

Strona główna » Aktualności » Oględziny działek i ich ocena – wstępne wytyczne do założenia plantacji

Oględziny działek i ich ocena – wstępne wytyczne do założenia plantacji

Prof. Ewa Osińska oraz dr Wiesława Rosłon — pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie — dokonały oględzin i oceny wszystkich działek rolnych w gospodarstwie i przygotowali we współpracy z dr Barbarą Baj Wójtowicz zalecenia dotyczące założenia plantacji w okresie jesienno-zimowym 2018 r. Zostały też opracowane założenia do uprawy współrzędnej róży pomarszczonej oraz maliny moroszki z uwzględnieniem doświadczeń i obserwacji przeprowadzonych przez dr Barbarę Baj Wójtowicz w Finlandii.
Opracowany został system przygotowywania gleby oraz wysadzania maliny moroszki i róży pomarszczonej.
W gospodarstwie trwają prace i pierwsze próby na plantacjach doświadczalnych z sadzonkami pokrzywy i potencjalnym dobrym jej sąsiedztwem na plantacji.
Zostały założone próbne uprawy miodunki plamistej, aby sprawdzić, jak ta roślina będzie się zachowywała w warunkach lokalnych i jaki rozstaw rozsady należy przyjąć przy wysadzaniu jej w pole. Wyniki są bardzo dobre. Miodunka rozrasta się i plonuje, co dobrze rokuje przyszłej uprawie towarowej. Plantacja miodunki będzie pierwszą taką plantacją w Polsce. Dodatkowo będzie to plantacja miodunki w systemie agroleśnym.