„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W Ministerstwie Rolnictwa – Kiermasz Inicjatyw Innowacyjnych

Strona główna » Aktualności » W Ministerstwie Rolnictwa – Kiermasz Inicjatyw Innowacyjnych

W Ministerstwie Rolnictwa – Kiermasz Inicjatyw Innowacyjnych

Dziś byliśmy w Ministerstwie Rolnictwa na konferencji „Kiermasz Inicjatyw Innowacyjnych”. Takie spotkania to okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na innowacje, burza mózgów i prezentacja wyników naszego innowacyjnego projektu. Dyskusje w grupach i możliwość znalezienia Partnerów do opracowywania i wdrażania innowacji dla rolnictwa — bezcenne.
Dziękujemy panu wiceministrowi Ryszardowi Kamińskiemu za zaproszenie.
Dla tych, którzy chcieliby realizować projekt wdrażający innowacje w rolnictwie przypominamy o kolejnym naborze w działaniu Współpraca z PROW 2014 – 2020, więcej informacji na stronie ARiMR.