„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Szkolenie internetowe poprowadzone przez dr Barbarę Baj Wójtowicz i Przemysława Lecyka

Strona główna » Aktualności » Szkolenie internetowe poprowadzone przez dr Barbarę Baj Wójtowicz i Przemysława Lecyka

Szkolenie internetowe poprowadzone przez dr Barbarę Baj Wójtowicz i Przemysława Lecyka

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu w dniu 13 lipca zorganizował szkolenie internetowe nt. „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – AGROLEŚNICTWO”.
Tematyka spotkania dotyczyła innowacji w rolnictwie. W trakcie webinarium omówiony został system agroleśny w aspekcie ekologii, omówione zostały innowacyjne technologie wybranych upraw ziół na przykładzie plantacji Lubelskie Zioła, jako przykład systemu agroleśnego. W ramach szkolenia zaprezentowany został również system wsparcia agroleśnictwa w innych krajach UE.
Ramowy program szkolenia przedstawiał się następująco:
• Czy system agroleśny jest ekologiczny i co to jest agroekologia?
• Jak założyć i prowadzić uprawę agroleśną, ile to kosztuje i dla kogo przynosi korzyści.
• Uprawa ziół w systemie agroleśnym na przykładzie plantacji Lubelskie Zioła – dobór gatunków, allelopatia, metody zatrzymania wody w glebie stopsuszy, efektywne wykorzystanie nawozów, potrzeby rynku i możliwość zbytu oraz opłacalność produkcji.
• Dlaczego agroleśnictwo powinno być jedną z metod gospodarowania wspieranych dodatkowymi dopłatami w ramach PROW 2021-2027? – przykłady z innych krajów UE, które w taki sposób wspierają rolnictwo w ramach WPR na lata 2014-2020.
• Pytania i dyskusja
https://cdr.gov.pl/…/3387-innowacje-szansa-na-rozwoj…