„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Akcja miodunka

Strona główna » Aktualności » Akcja miodunka

Akcja miodunka
Akcji miodunka w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz ciąg dalszy. Areał, którego nie zdążyliśmy zaściółkować przed ulewami, które przez dwa tygodnie nas nawiedzały, musimy teraz pielić.
Tak wygląda cześć zaściółkowana i bez ściółki. Tempo wzrostu chwastów na części bez ściółki jest nieprawdopodobne.