„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Promocja naszego projektu i wykład Barbary Baj Wójtowicz w Zakopanem dla ŁODR

Strona główna » Aktualności » Promocja naszego projektu i wykład Barbary Baj Wójtowicz w Zakopanem dla ŁODR

Promocja naszego projektu i wykład Barbary Baj Wójtowicz w Zakopanem dla ŁODR

W ramach operacji „Tworzenie krótkich łańcuchów dostaw na przykładzie Małopolski” Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach zorganizował wyjazd studyjny na teren województwa małopolskiego. Lubelskie Zioła zostały tam zaproszone, by podzielić się doświadczeniem i zaprezentować nasz projekt „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.

Barbara Baj Wójtowicz, pomysłodawczyni tego projektu, przeprowadziła w Zakopanem dla 40-osobowej grupy z woj. Łódzkiego, złożonej z pracowników ARiMR, doradców rolnych, przedsiębiorców i rolników, wykład pt. „Możliwości finansowania grup operacyjnych w ramach działania »Współpraca« objętego PROW 2014-2020″.

Wykład praktyka, który opracował projekt i realizuje operację w ramach działania Współpraca wzbudził duże zainteresowanie.

Uczestnicy mogli zapoznać się nie tylko z zasadami finansowania w tym działaniu, ale także z doświadczeniami z realizacji operacji oraz z namacalnymi efektami operacji w postaci herbatek ziołowych opracowanych w ramach projektu przy współpracy Gospodarstwa Rolnego Barbara Baj Wójtowicz (surowce zielarskie z upraw założonych w ramach operacji), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (badania i opracowanie receptur) oraz ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. (współpraca przy opracowywaniu receptur, produkcja i wprowadzenie herbatek na rynek).

Podczas wyjazdu studyjnego w Zakopanem Barbara Baj Wójtowicz oraz ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. przeprowadziły badanie konsumenckie prototypów siedmiu herbatek opracowanych w ramach realizowanej operacji w działaniu Współpraca pt. „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.

Herbatki zostały opracowane w oparciu o surowce z Gospodarstwa Rolnego Barbary Baj Wójtowicz we współpracy ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczestnicy wyjazdu studyjnego z woj. łódzkiego oraz pracownicy pensjonatu Telimena w Zakopanem kosztowali i oceniali herbatki ziołowe Lubelskie Zioła pod względem walorów smakowych i zapachowych, wypełniając ankiety konsumenckie opracowane przez Wiesławę Rosłon z SGGW. Ankiety zostaną poddane analizom przez zespół SGGW celem opracowania optymalnych walorów smakowych i zapachowych w herbatkach, przy jednoczesnym zachowaniu ich właściwości wspierających zdrowie człowieka.