„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Łódzki ODR o naszych warsztatach

Strona główna » Aktualności » Łódzki ODR o naszych warsztatach

Łódzki ODR o warsztatach przeprowadzonych przez Barbarę Baj Wójtowicz i prezentacji nowych rozwiązań technologicznych dla rolnictwa, które powstały do zarządzania jej Gospodarstwem. Uczestnicy dostają oprócz dawki solidnej wiedzy również bezpłatną możliwość korzystania z tego programu do zarządzania własnymi gospodarstwami lub produkcją w przedsiębiorstwie rolno- spożywczym.

Stacja meteorologiczna kompatybilna z systemem zarządzania gospodarstwem opartym na rzetelnych badaniach gleby oraz danymi dotyczącymi upraw stanowiła ciekawostkę wyjazdu studyjnego do Pani Barbary Baj – Wójtowicz na Lubelszczyźnie. Alerty programu komputerowego informujące o parametrach upraw stanowią podstawę podejmowania decyzji przez rolnika, przez co zapewnione zostają optymalne warunki uprawy. Monitorowanie czynników warunkujących skuteczność innowacyjnej technologii uprawy bzu czarnego, miodunki, róży pomarszczonej oraz innowacyjnej maliny moroszki w gospodarstwie agroleśnym Pani Basi stanowi podstawę tego systemu zarządzania.