„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Inne surowce zielarski dostępne w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz – Głóg

Strona główna » Aktualności » Inne surowce zielarski dostępne w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz – Głóg

Inne surowce zielarski dostępne w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz – Głóg

Dzisiejszy obchód plantacji i przy okazji zbiór owoców głogu z zadrzewień na miedzy. W systemie agroleśnym zakrzaczenia i zadrzewienia śródpolne są jego integralną częścią. Owoce głogu po wysuszeniu trafią do prototypów herbatek.