„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

III Spotkanie Sieci na rzecz Innowacji w agroleśnictwie w CDR Krakowie – promocja Operacji

Strona główna » Aktualności » III Spotkanie Sieci na rzecz Innowacji w agroleśnictwie w CDR Krakowie – promocja Operacji

III Spotkanie Sieci na rzecz Innowacji w agroleśnictwie w CDR Krakowie – promocja Operacji

Dr Barbara Baj Wójtowicz uczestniczyła – ekspert sieci RAIN więła udział w III Spotkaniu Sieci na Rzecz Innowacji w Agroleśnictwie (RAIN), które odbyło się 10 lipca 2018 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie. Spotkanie robocze sieci RAIN było dla niej okazją do podzielenia się doświadczeniami w projektowaniu i wdrażaniu systemów agroleśnych w jej gospodarstwie oraz do promocji projektu „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, realizowany w ramach działania Współpraca.
W spotkaniu uczestniczyli rolnicy, leśnicy, naukowcy, pracownicy administracji oraz doradcy rolni. Sieć RAIN jest międzynarodowa, działa w każdym kraju UE. Eksperci skupieni w sieci RAIN w Polsce  wypracowują innowacje w zakresie agroleśnictwa niezbędne do wdrożenia w polskim rolnictwie.