„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Strona główna » Aktualności » 22 kwietnia – Światowy Dzień Ziemi

Dziś Świętujemy Dzień Ziemi🌎
👉 Dlaczego to dla nas takie ważne?
Tak naprawdę, w @lubelskieziola przez cały rok celebrujemy Dzień Ziemi – jutrzejszy dzień ma jednak dla nas duże znaczenie symboliczne 💚🌿
Agroleśnictwo i poszczególne systemy agroleśne to duży ukłon w stronę Matki Ziemi 🌎
Lista zalet zdaje się nie mieć końca, ale przytoczymy kilka ważnych dla nas kwestii #prośrodowiskowych, które mamy nadzieję, jeszcze bardziej przekonają Was do tego
jak bardzo wartościowy jest to system gospodarowania 🚜🌳🌾

✅ kumulowanie węgla w glebie ➡️ zmniejszanie ilości CO2 w atmosferze i poprawianie jakości gleb,
✅ retencjonowanie wody i spowalnianie jej obiegu,
✅ ograniczanie (a wręcz blokowanie) znacznej ilości biogenów ➡️ poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych ➡️ zmniejszanie eutrofizacji,
✅ ograniczania stosowania ŚOR i nawozów sztucznych,
✅ ograniczenia erozji wodnej i wietrznej (wiecie, że w Polsce rocznie z powierzchni pól wywiewanych jest ok. 40 ton próchnicy❓❗),
✅ wspomaganie bioróżnorodności, tworzenie korytarzy ekologicznych, siedlisk i miejsc żerowiskowych dla ptaków 🐦 i zapylaczy 🦋,
✅ wprowadzanie do uprawy polowej gatunków, których liczebność na stanowiskach zmniejsza się lub zmniejszeniu ulega sama liczba ich stanowisk.

Dbajmy wspólnie o dobro Ziemi 🌸