„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dołącz do Polskiego Klastra Agroleśnictwa

Strona główna » Polski Klaster Agroleśnictwa » Dołącz do Polskiego Klastra Agroleśnictwa

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy o możliwości dołączenia do Polskiego Klastra Agroleśnictwa 🌳🌾.

Misją klastra jest wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze rolno – spożywczym, rozwojem rolnictwa regeneratywnego i węglowego w Polsce, promocja i wdrażanie agroleśnictwa i agroekologii, modelu produkcji rolno – spożywczej neutralnej klimatycznie, w oparciu o potencjał modeli wdrożonych przez ECO – FARM Sosnówka poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacji rolniczych, technologicznych i agrotechnologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzacja rozwiązań agroleśnictwa i agroekologii w Polsce.

Członkostwo przynosi szereg korzyści w wielu strefach – od edukacyjnej i badawczo-rozwojowej, produkcyjnej: rolno-spożywczej oraz maszynowej umożliwiającej wdrażanie nowych technologii i wspierającej praktyki agroleśnictwa, rolnictwa regeneratywnego, węglowego oraz produkcji neutralnej klimatycznie.

W załącznikach poniżej znajdą Państwo szczegółowy statut Polskiego Klastra Agroleśnictwa wraz z przyświecającą mu misją, strategicznymi celami rozwoju i zasadami uczestnictwa [PDF]
oraz wniosek o przystąpienie do Klastra [WORD]

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i dołączenia:

KLASTER AGROLEŚNICTWA – STATUT [PDF]

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIE JAKO PARTNER DO POLSKIEGO KLASTRA AGROLEŚNICTWA [WORD]