„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

sir.cdr.gov.pl: Pierwsza w Polsce publikacja o agroleśnictwie