„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

BiperTV w odwiedzinach na naszej agroleśnej plantacji miodunki i bzu czarnego