„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Warsztaty szkoleniowe w Puławach – prezentacja idei naszej Operacji

Strona główna » Aktualności » Warsztaty szkoleniowe w Puławach – prezentacja idei naszej Operacji

Warsztaty szkoleniowe w Puławach – prezentacja idei naszej Operacji

Pani Małgorzata Gałczyńska zaprezentowała ideę Operacji „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”, jej cele oraz działania podczas Warsztatów szkoleniowych nt. „Pozyskiwanie projektów i komercjalizacja wyników badań”, które odbyły się 17 października 2018 roku w Puławach.
Spotkanie zostało zorganizowane dla doktorantów i pracowników naukowych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
Operacja została przedstawiona jako przykład realizowanego projektu w ramach Działania „Współpraca” – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.