„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ściółkowanie miodunki

Strona główna » Aktualności » Ściółkowanie miodunki

Ściółkowanie miodunki

Postępy prac ściółkowania nasadzeń miodunki na plantacji agroleśnej z bzem czarnym w gospodarstwie agroleśnym w Sosnówce są widoczne gołym okiem.
Ściółkę dobieramy w zależności od profila glebowego wg metody stopsuszy opracowanej przez dr Barbarę Baj Wójtowicz z University of Oxford, właścicielkę gospodarstwa. Agrotechniki uprawy są opracowywane we współpracy z prof. Ewą Osińską i dr Wiesławą Rosłon z SGGW / Warsaw University of Life Sciences