„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podsumowanie Roku 2021

Strona główna » Aktualności » Podsumowanie Roku 2021
Początek nowego roku to czas podsumowań roku minionego. Działo się naprawdę sporo na wielu polach, a współpraca z wieloma z Was była bardzo owocna.
Plantacje agroleśne w Gospdarstwie Rolnym dr Barbary Baj Wójtowicz pięknie się rozwijały. Dziko rosnące rośliny, które wprowadzilismy do uprawy po raz pierwszy na świecie znakomicie plonują, chociaż ciągle się ich uczymy. Niektóre plonują w uprawie w terminach całkowicie innych niż w środowisku naturalnym.
Zebraliśmy plony z uprawianych gatunków i oczywiście przeprowadziliśmy badania laboratoryjne w SGGW. Badania prowadzi zespół pod kierunkiem prof. Ewy Osińskiej.

Praca na plantacjach agroleśnych jest wymagająca dlatego ciągle udoskonalamy procesy i procedury. Opracowany przez nas model produkcji całkowicie zrównoważonej i wspomagającej środowisko naturalne jest już wdrażany w innych gospodarstwach i firmach przetwórczych. Uczymy innych jak uniknąć naszych błędów i osiągać efektywnosc ekonomiczną i ekologiczną.

Z sukcesem rozliczyliśmy projekt w zakończonej fazie, a nasze konsorcjum badawczo wdrożeniowe kierowane przez Eco-Farm Sosnówka, jako lidera, przeprowadziło zaplanowaną serię badań, wdrożyło i przetestowało kolejne innowacje i rozwiązania.
Przeszkoliliśmy ponad 100 doradców rolnych, kilkuset rolników, kilkuset przedsiębiorców, studentów oraz innych zainteresowanych.
Nasze publikacje i materiały o tym, co robimy dotarły do blisko stu tysięcy czytelników, dzięki czemu agroekologia przestaje być nieznana, a zaczyna być stosowana z ekonomicznym sukcesem.