„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

O naszym projekcie – publikacje popularyzujące tematykę agroleśnictwa

Strona główna » Aktualności » O naszym projekcie – publikacje popularyzujące tematykę agroleśnictwa
W Poradniku Radnego i Sołtysa 2021 polecamy artykuł Barbary Baj Wójtowicz o agroleśnictwie jako najważniejszej innowacji w rolnictwie, w którym jest też mowa o naszym projekcie „Innowacyjny Model Produkcji, Przetwórstwa i Dystrybucji Ziół w Dolinie Zielawy”, realizowanym w partnerstwie Eco-Farm Sosnówka Sp. z o.o., SGGW oraz Gospodarstwa Rolnego Barbara Baj Wójtowicz.
May be an image of outdoors and text that says "PORADNIK NAJWAŻNIEJSZA AGROLEŚNICTWO ROLNICTWIE SOLTYSA doscnokow zrównoważony sposob gospodarowania, systemie agroleÅnym* agrolesnym. slatki. Taka forma agroleśnictwa następujące systemy agro- uprawa alejowa (uprawa drzew lub zroślinami współrzędnymi rolnictwo orzetrwanie, (zintegrowana hodow- wśrod zadrzewień): system alejowo-silvopasto- oraz pasy schronienia system Uprawy produktywne żywopłoty; wiatrochronne; zadrzewienia śródpolne remizy; buforowe; agrobioautostrady (żywopłoty artykule agroleÅny uprawach. agroleÅny uprawach sys- zmniejszający nakłady na pro- dukcję rolniczą, tym plewienie nawad- nianie, które rosną dobie postępujących klimatycznych trwającej kilku lat Polsce suszy. ponieważ pomaga 1980). Uprawa agroleśna miodunki Zioła Barbary maszyn rolnictwa precyzyjnego ostatnich turowe, rzepaku, sto oparte silnym nie monokul- ograniczające nawozami oraz silnym stosowaniem herbicydów,"
Ponadto dr Barbara Baj Wójtowicz od lutego 2021 roku publikuje w Gazecie cykl artykułów o agroleśnictwie – najważniejszej innowacji w rolnictwie. To kolejny etap popularyzowania agroleśnictwa oraz wyników naszego projektu wśród sołtysów i wójtów.  Wszystkich zainteresowanych tematyką zachęcamy do prenumeraty Gazety, którą możecie zamówić tutaj
May be an image of outdoors
May be an image of outdoors