„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Konferencja na SGGW w Warszawie – wykład dr Barbary Baj Wójtowicz

Strona główna » Aktualności » Konferencja na SGGW w Warszawie – wykład dr Barbary Baj Wójtowicz

Konferencja na SGGW w Warszawie – wykład dr Barbary Baj Wójtowicz

W dniu 25 stycznia 2019 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Konferencja „Perspektywy rozwoju systemów rolno-leśnych (agroleśnictwa) w Polsce”.
Podczas konferencji dr Barbara Baj Wójtowicz wygłosiła wykład pt. „Produkcja ziół w systemie rolno-leśnym”. Podczas wystąpienia dr Barbara Baj Wójtowicz wyjaśniła genezę opracowanej przez nią operacji oraz powołania grupy operacyjnej, w tym problemy w rolnictwie, jakie realizowana operacja ma rozwiązać. Podzieliła się też swoimi doświadczeniami związanymi z opracowywaniem agrotechnik uprawy ziół w systemach agroleśnych, zakładaniem plantacji w polikulturze, takich gatunków roślin, jak: bez czarny i miodunka plamista; bez czarny i przetacznik leśny; róża owocowa (Rosa Rugosa Hansa) i malina moroszka.
W konferencji uczestniczyli też: prof. Ewa Osińska, dr Wiesława Rosłon z SGGW oraz Małgorzata Gałczyńska i Robert Borek reprezentujący projekt AFINET.