„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

I Zjazd Uczestników Rocznego Kursu Agroleśnictwa

Strona główna » Aktualności » I Zjazd Uczestników Rocznego Kursu Agroleśnictwa

💚 Roczny kurs AGROLEŚNICTWO – Projektowanie, zakładanie i wdrażanie systemów agroleśnych wystartował kilka tygodni temu. Do tej pory spotykaliśmy się online. Nadszedł czas na poznanie się i praktyczne zajęcia terenowe na plantacjach oraz w pobliskim lesie należącym do naszego gospodarstwa.
W ostatni weekend spotkaliśmy się więc w @lubelskieziola by pokazać kursantom jak systemy agroleśne funkcjonują w praktyce.

💚 Rozpoczęte w ten weekend prace w 5-os grupach mastermindowych będą kontynuowane przez najbliższe tygodnie. Ich zwieńczeniem będzie zrealizowanie projektów ogrodów leśnych podczas drugiego, wrześniowego spotkania naszych agrolesników w Sosnówce.

✅ Czym są Ogrody Leśne?
▪️to ogrody użytkowe, jadalne, rekreacyjne i edukacyjne jednocześnie, które można zakładać w mieście, na wsi na użytkach rolnych, a nawet w lesie w określonych warunkach,
▪️ to ostoje bioróżnorodności,
▪️są podstawą edukacji ekologicznej i cieszymy się że powstaną w Sosnówce, będzie to świetne uzupełnienie oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
▪️ dzięki ogrodom leśnym można zobaczyć ile gatunków rośnie na danym terenie oraz zaobserwować ile gatunków fauny zwykle występuje na takich stanowiskach,
▪️ można prowadzić uprawy w postaci ogrodu leśnego – taki ogród nie musi być chaosem, można go tak zorganizować by zbiór płodów i korzystanie z niego było łatwe i przyjemne.
✅ W Ogrodach Leśnych w Sosnówce będą tablice informacyjne zaprojektowane przez uczestników kursu z możliwościami zgłębiania wiedzy o gatunkach roślin występujących w naszym regionie.

✅ Na początek każda z grup zrobiła inwentaryzację przyrodniczą wybranego przez siebie pod ogród leśny stanowiska w Lubelskich Ziołach. Ogrody te pełnić będą różne funkcje m.in. użytkowe, rekreacyjne, edukacyjne.

💚 W przyszły weekend spotykamy się na zajęciach terenowych z kolejną grupą uczestników naszego kursu. Czekamy z niecierpliwością na kolejne genialne pomysły i adaptacje przestrzeni pod ogrody leśne. 🥰😍🌲🌳🍄🌰