„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Dr Barbara Baj Wójtowicz o agroleśnictwie na konferencji „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”

Strona główna » Aktualności » Dr Barbara Baj Wójtowicz o agroleśnictwie na konferencji „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”

Na konferencji „Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w rolnictwie”, którą w dniu 2 grudnia 2020 r.  zorganizowało Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu nie mogło zabraknąć wykładu dr Barbary Baj Wójtowicz o agroleśnictwie. Mówiła w nim o agroleśnictwie jako sprawdzonym narzędziu do łagodzenia zmian klimatu oraz adaptacji rolnictwa do tych zmian. Z ogromnym zainteresowaniem uczestników spotkały się systemy agroleśne zaprojektowane i wdrożone w ramach naszego projektu agroleśnego realizowanego przez konsorcjum:  dr Barbarę Baj Wójtowicz (Gospodarstwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz), Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz ECO – FARM Sosnówka sp. z o.o. będącą Liderem. Przede wszytkim zainteresowaniem cieszyły się metody racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi: glebą, wodą, gatunkami roślinnymi i bioróżnorodnością, które są jednymi z rezultatów w Lubelskich Ziołach jak nazywana jest zrównoważona marka produktowa oraz potocznie nasz projekt.

W ramach tego projektu wprowadzone zostały do uprawy gatunki dziko rosnące takie jak: krytycznie zagrożona malina moroszka, przetacznik leśny, miodunka sp., rzepik pospolity oraz ostrożeń warzywny, co przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej oraz zwiększenia populacji owadów zapylających i tym samym podniesienia plonów.

Systemy agroleśne to również metody na zatrzymanie wody w glebie, zwiększenie pojemności wodnej pola, racjonalną gospodarkę nawozową, zapobieganie erozji wietrznej i wodnej gleby, ale także osiąganie rezultatów ekonomicznych przy zrównoważonym korzystaniu z zasobów naturalnych.