„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Badania polowe w Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj Wójtowicz

Strona główna » Aktualności » Badania polowe w Gospodarstwie Agroleśnym Barbary Baj Wójtowicz

Wczoraj było u nas bardzo pracowicie.
Prof. Ewa Osińska oraz dr Wiesławą Rosłon z SGGW / Warsaw University of Life Sciences, oraz dr Barbara Baj Wójtowicz, właścicielka gospodarstwa agroleśnego w Sosnówce, prowadziły badania polowe w ramach naszego projetku badawczo-wdrożeniowego.
Pomiary roślin, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych i doświadczenia terenowe — zabrakło nam czasu na wykonanie wszystkich zaplanowanych prac.
Zespół SGGW odpowiada za współpracę z Gospodarstwem oraz ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. i opracowanie w jej ramach nowych agrotechnik uprawy roślin dziko rosnących, które wprowadzamy do uprawy po raz pierwszy na świecie takich jak: malina moroszka, miodunka sp., przetacznik leśny, ostrożeń warzywny, rzepik pospolity. Z surowców zielarskich pozyskiwanych ze wszystkich upraw gospodarstwa powstają badane w laboratorium SGGW nowe produkty wspierające zdrowie: herbatki i przyprawy.