„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Akcja 'Miodunka’ w Lubelskich Ziołach

Strona główna » Aktualności » Akcja 'Miodunka’ w Lubelskich Ziołach
U nas w Lubelskich Ziołach przy akcji 'miodunka’ również mniszek i bluszczyk kurdybanek zasługują na specjalną uwagę.
Miodunkę uprawiamy w systemie agroleśnym alejowym z bzem czarnym, mniszek lekarski, bluszczyk kurdybanek i kilka innych gatunków zbieramy ze strefy podszytu. Uprawy prowadzimy w agroleśnym systemie alejowym. Polegają one na wprowadzeniu innego niższego gatunku do alei (międzyrzędzi) drzew lub krzewów oraz wykorzystania strefy ich podszytu do uprawy kolejnych gatunków roślin lub grzybów. Takie polikultury przynoszą znaczne korzyści dla środowiska, wspierając bioróżnorodność.
Uprawy ekologiczne, jakkolwiek znacznie lepsze niż rolnictwo konwencjonalne, nie zawsze są korzystne dla środowiska. A to dlatego, że w naturze nigdy nie występują monokulturami. Nie znaczy to oczywiście, że uprawy mają zarastać chwastami. Można prowadzić uprawy w polikulturze w sposób kontrolowany.