„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Akcja 'Miodunka’ w Lubelskich Ziołach

Strona główna » Aktualności » Akcja 'Miodunka’ w Lubelskich Ziołach
U nas w Lubelskich Ziołach przy akcji 'miodunka’ również mniszek i bluszczyk kurdybanek zasługują na specjalną uwagę.
Miodunkę uprawiamy w systemie agroleśnym alejowym z bzem czarnym, mniszek lekarski, błuszczyk kurdybanek i kilka innych gatunków zbieramy ze strefy podszytu. Uprawy prowadzimy w systemie agroekologicznym. Często pojawia się pytanie: czy nie wystraszy ekologia, po co robić więcej?
Uprawy ekologiczne, jakkolwiek znacznie lepsze niż rolnictwo konwencjonalne, nie zawsze są korzystne dla środowiska. A to dlatego, że w naturze nigdy nie występują monokulturami. Nie znaczy to oczywiście, że uprawy mają zarastać chwastami. Można prowadzić uprawy w polikulturze w sposób kontrolowany.
Uprawy alejowe polegają na wprowadzeniu innego niższego gatunku do alei (międzyrzędzi) drzew lub krzewów oraz wykorzystania strefy ich podszytu do uprawy kolejnych gatunków roślin lub grzybów.