„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

AGROLEŚNICTWO – Prośba o wypełnienie ankiety badawczej

Strona główna » Aktualności » AGROLEŚNICTWO – Prośba o wypełnienie ankiety badawczej

Agroleśnictwo to najważniejsza innowacja w rolnictwie. Pracujemy nad popularyzacją agroleśnictwa w Polsce, uczymy jak projektować, zakładać i prowadzić produkcję rolno – spożywczą w systemach agroleśnych. Realizując nasz projekt prowadzimy różnorakie badania naukowe, których wyniki pozwolą unowocześnić polskie rolnictwo. Bardzo nam pomożesz wypełniając ankietę znajdującą się pod linkiem poniżej. Wszystkie dane pozostaną poufne, będą wykorzystane wyłącznie do celów badawczych.

Wypełnij ankietę