„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Agroleśnictwo — odpowiedzią na zmiany klimatu. Konferencja

Strona główna » Aktualności » Agroleśnictwo — odpowiedzią na zmiany klimatu. Konferencja

Agroleśnictwo — odpowiedzią na zmiany klimatu. Konferencja

Zmiana klimatu, susza, która już w styczniu-lutym 2020 jest faktem, pogarszający się stan gleb, zanieczyszczanie wód nawozami, spadek dochodowości gospodarstw — to problemy głęboko dotykające rolnictwo w Polsce. Agroleśnictwo niesie odpowiedź na każdy z tych problemów.
O agroleśnych sposobach łagodzenia tych niekorzystnych zjawisk oraz o efektach naszej operacji dr Wiesława Rosłon z SGGW i dr Barbara Baj-Wójtowicz mówiły na Konferencji Wiejskiej „Wspólna Polityka Rolna a Europejski Zielony Ład”. Przygotowaliśmy również nasze stoisko promocyjne.
Konferencja była współorganizowana przez Komisję Europejską w Nadarzynie w dn. 1 lutego 2020 z udziałem Komisarza Unii Europejskiej p. Janusza Wojciechowskiego — członka Komisji Przemysłu, Badań i Energii w Parlamencie Europejskim, p. Jerzego Buzka oraz Wiceministra Rolnictwa p. Ryszarda Kamińskiego.