„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Agroleśnictwo i pszczelarstwo

Strona główna » Aktualności » Agroleśnictwo i pszczelarstwo

Agroleśnictwo i pszczelarstwo

Ważny głos specjalisty w branży pszczelarskiej i producenta doskonałego sprzętu Pietrzak-Kubiak kraty-izolatory

„Nie tylko rolnicy, także pszczelarze i My Wszyscy. No właśnie tematyka bardzo ważna. W myśl zasady kropla drąży skałę wspierajmy takie działania. Agroleśnictwo jest silnie połączone z pszczelarstwem. Dzięki świetnej pracy Pani Barbary Baj-Wójtowicz i Lubelskich Ziół także zapylacze mają się lepiej. Zachęcam wszystkich do promowania i akceptacji dla takich działań. Proszę także o poparcie dla akcji Polski Związek Pszczelarski, Stowarzyszenie Pszczelarzy Polskich „POLANKA”, Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych, i inne organizacje”.