„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Prace przy zrębkowaniu

Strona główna » Aktualności » Prace przy zrębkowaniu

Prace przy zrębkowaniu

Rozpoczęliśmy robienie zrębek do ściółkowania upraw współrzędnych w projekcie „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”.
Zrębkujemy biomasę odpadową, czyli gałęzie z przycinki w pasie drogi gminnej, głównie wierzby i akacji oraz to, co zostawili po sobie energetycy po wycięciu zakrzaczeń pod liniami energetycznymi.
Badania nad agrotechniką upraw roślin dziko rosnących wprowadzanych do uprawy w ramach projektu prowadzą prof. Ewa Osińska i dr Wiesława Rosłon z SGGW we współpracy z dr Barbarą Baj Wójtowicz, właścicielką gospodarstwa.