„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Prace nad metodami zatrzymania wody w glebie w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz

Strona główna » Aktualności » Prace nad metodami zatrzymania wody w glebie w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz

Prace nad metodami zatrzymania wody w glebie w Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz

W Gospodarstwie Rolnym Barbary Baj Wójtowicz w Sosnówce trwają prace nad opracowaniem i wdrożeniem metod zatrzymania wody w glebie na plantacjach bzu czarnego, na które niebawem będą wysadzane rośliny współrzędne.
Barbara Baj Wójtowicz we współpracy z prof. dr hab. Ewą Osińską i dr Wiesławą Rosłon testuje różne rodzaje ściółki w celu zabezpieczenia plantacji przed utratą wilgoci i wzbogacenia gleby o składniki mineralne. Badania prowadzone przez nią w tym zakresie pozwalają przypuszczać, że rodzaj ściółki optymalnie dobrany do profila glebowego na danej działce wpływa na zatrzymanie określonej ilości wody w glebie, poprzez mniejsze przesiąkanie i spływanie wody (b. ważne przy ulewnych, nawalnych deszczach) oraz mniejsze parowanie (b. ważne przy powtarzających się suszach).
Mapa glebowa z pełnym profilem glebowym, która niebawem powinna być dostępna w projekcie, pozwoli na optymalizację rodzaju i sposobu ściółkowania gleby w międzyrzędziach bzu czarnego, gdzie wysadzane będą na oddzielnych działkach: miodunka plamista i przetacznik leśny.
Głębokie ściółkowanie, znane doskonale w rolnictwie permakulturowym, odpowiednio dobrane do profila glebowego, powinno spełnić swoją wieloraką rolę: zatrzymywać wodę w glebie, chronić przed zmianami klimatu, chronić glebę przed erozją wietrzną, budować warstwę próchnicy i dostarczać składników odżywczych roślinom oraz zabezpieczać przed chwastami.

Dzięki tym zabiegom oraz odpowiednim metodom sadzenia sadzonek bzu czarnego jesienią/zimą 2018 plantacje zniosły tegoroczną suszę dobrze jak na panujące trudne warunki. Zbiory kwiatu bzu były udane, zbiory owoców bzu będą mniejsze od spodziewanych.