„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Porozumienie o współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końsowoli

Strona główna » Aktualności » Porozumienie o współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końsowoli

Porozumienie o współpracy z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końsowoli
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w imieniu Grupy Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” podpisała z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Strony będą wymieniać doświadczenia w zakresie animowana grupy operacyjnej i tworzenia powiązań kooperacyjnych pomiędzy członkami grupy oraz komercjalizacji wiedzy.
Ośrodek będzie wspierał działania promocyjne naszej grupy i współpracował przy organizacji spotkań z rolnikami. Lubelski ODR jest współorganizatorem spotkania upowszechniającego rezultaty naszej operacji, które odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. w Grabanowie.