„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Pierwsza w Polsce publikacja o Agroleśnictwie

Strona główna » Aktualności » Pierwsza w Polsce publikacja o Agroleśnictwie
Pierwsza w Polsce publikacja o Agroleśnictwie – najważniejszej innowacji w rolnictwie.
W Lubelskich Ziołach jesteśmy bardzo dumni z tego, że dr Barbara Baj Wójtowicz – Uniwesytet w Oxfordzie i prof. Ewa Osińska – SGGW z naszego konsorcjum „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” zebrały i zredagowały materiały do tej niezwykle potrzebnej publikacji wydanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego oddział Poznań. Recenzentem pracy jest prof. Elżbieta Radzka z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach.
Publikacja wydana została pod patronatem ministra Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Redaktor techniczny to Przemysław Lecyk z CDR Poznań – jeden z najlepszych brokerów innowacji w UE.
Ta publikacja jest wyjątkowa. To przykład znakomitej współpracy naukowców, rolników, doradców rolnych (kilka artykułów jest ich autorstwa w oparciu o ich badania i pracę terenową) i brokerów innowacji (w książce znajdziecie ciekawy artykuł dr Aleksandra Bomberskiego – znakomitego brokera innowacji pracującego w strukturach UE).
Transfer wiedzy przebiega dwukierunkowo: z nauki do rolników oraz od rolników do nauki. Tylko taki transfer daje wymierne rezultaty w postaci wdrożeń.