„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Na zmiany klimatyczne odpowiedzią jest nasz projekt

Strona główna » Aktualności » Na zmiany klimatyczne odpowiedzią jest nasz projekt

Na zmiany klimatyczne odpowiedzią jest nasz projekt
Zmiana klimatu postępuje szybciej, niż przypuszczaliśmy jeszcze kilka lat temu i grozi poważnym ograniczeniem w Polsce produkcji rolnej oraz produkcji żywności.
Z powodu tych wyzwań dla polskiego rolnictwa nasze konsorcjum badawczo-rozwojowe „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” realizuje projekt „Innowacyjny model uprawy, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” w celu opracowania nowych technik uprawy ziół oraz wprowadzenia do uprawy gatunków dziko-rosnących, w tym zagrożonych wyginięciem.
Dr Barbara Baj Wójtowicz, inicjatorka projektu i partner Grupa Operacyjnej „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” jako Gospodarstwo Rolne Barbara Baj Wójtowicz, opowiada na przykładzie naszego projektu o tym, czym jest agroleśnictwo i w jaki sposób przyczynia się do łagodzenia zmian klimatu i podwyższania dochodowości gospodarstwa rolnego przy dbałości o bioróżnorodność i ochronę środowiska. Link do filmu: https://www.youtube.com/watch…
Sytuacja jest bardzo trudna w niektórych rejonach Polski, szczególnie w woj. kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Wszyscy pamiętamy potężne burze piaskowe sprzed kilku tygodni, co było doskonale widoczne również z kosmosu. Wielkie ławice piaskowe były efektem naszej rodzimej erozji gleby, której sprzyjają monukultury, usuwanie zadrzewień załamujących przepływ wiatru itd. Powoli staje się jasne, że klimat w Polsce zmienił się i że należy podjąć działania na rzecz opracowania nowych technologii dla rolnictwa, które pozwolą prowadzić uprawy w sytuacji zagrożenia suszami. Jednym z takich rozwiązań są uprawy w systemach agroleśnych tzn. uprawa niskich roślin np. ziół, zbóż na plantacjach, w alejach drzew i krzewów owocowych lub przemysłowych.