„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Media piszą o Lubelskich Ziołach

Strona główna » Aktualności » Media piszą o Lubelskich Ziołach

Media piszą o Lubelskich Ziołach

Nasz ważny i ciekawy projekt oraz współpraca prof. Ewy Osińskiej i dr Wiesławy Rosłon z ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. i dr Barbarą Baj Wójtowicz w zakresie opracowania nowych produktów prozdrowotnych z gatunków wprowadzonych do uprawy po raz pierwszy na świecie, znalazły już uznanie w kraju i za granicą.

 o Lubelskich Ziołach