„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lubelskie Zioła z kolejną nagrodą

Strona główna » Aktualności » Lubelskie Zioła z kolejną nagrodą
Dr Barbara Baj Wójtowicz i Eco-Farm Sosnówka otrzymały podczas Europejskiego Forum Rolniczego nagrodę dla najbardziej innowacyjnej firmy.
Cieszy nas, że doceniane są nasza praca, innowacyjne rozwiązania, technologie oraz unikalne produkty pomagające w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.
Dziękujemy Tygodnikowi „Poradnik Rolniczy” oraz pozostałym fundatorom za nagrody.
Opracowaliśmy innowacyjne rozwiązania w ramach firmy i gospodarstwa, a także rozwiązania wspólnie z SGGW w ramach konsorcjum badawczo – wdrożeniowego, którego liderem jest ECO-FARM Sosnówka Sp. z o. o.
To kolejny sukces całego naszego zespołu. Założycielką konsorcjum oraz autorka projektu „Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy” jest Barbara Baj Wójtowicz.