„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI

Strona główna » Aktualności » I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI

Wraz z 'Siecią na rzecz innowacji w rolnictwie in na obszarach wiejskich’ (SIR) zapraszamy na Szczyt Grup Operacyjnych. To fascynujące wydarzenie skierowane jest do konsorcjów badawczo wdrożeniowych realizujących projekty w ramach działania Współpraca PROW 2014 – 2021. Wymiana doświadczeń, możliwość zapoznania się z wynikami badań j wdrożeń i networking to nieoceniona wartość takich spotkań. Będziemy tam prezentować nasz projekt „Innowacyjny Model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy.”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), organizuje „I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI”, który jest pierwszym wydarzeniem gromadzącym polskie Grupy Operacyjne, w celu wymiany doświadczeń w realizacji projektów dotyczących opracowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w produkcji rolniczej, przetwórstwie czy dystrybucji produktów rolno-spożywczych. Wartością dodaną wydarzenia będzie możliwość szerokiego upowszechnienia rezultatów projektów już zakończonych, a także tych trwających oraz pomysłów, które w niedługim czasie będą wdrażane do warunków produkcyjnych.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 września br. w hotelu Ambasador, ul. Kilińskiego 145, Łódź.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności Grupy Operacyjne EPI, które otrzymały wsparcie w ramach wszystkich dotychczasowych naborów do działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przedstawicieli Grup Operacyjnych, którzy oczekują na podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub są jeszcze w trakcie procesu oceny, a także inne zainteresowane tematyką wydarzenia osoby i podmioty.
W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego skanu formularza karty zgłoszenia uczestnictwa, na adres mailowy sir@cdr.gov.pl w terminie do dnia 8 września 2021 r.
Jednocześnie informujemy, że podczas wydarzenia brokerzy innowacji, podczas sesji plenarnej, będą prezentowali realizowane działania oraz pomysły Grup Operacyjnych. Zachęcamy więc do wypełnienia karty informacyjnej Grupy Operacyjnej i przekazania jej skanu wraz z kartami uczestnictwa.
Więcej informacji, w tym program i karty zgłoszenia udostępnione są na stronie SIR