„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gdzie rodzą się innowacje – seminarium na Politechnice Lubelskiej

Strona główna » Aktualności » Gdzie rodzą się innowacje – seminarium na Politechnice Lubelskiej

Gdzie rodzą się innowacje – seminarium na Politechnice Lubelskiej

Przedstawiając działania Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podczas seminarium zorganizowanego na Politechnice Lubelskiej, Małgorzta Gałczyńska wspomniała o tym, że projekt związany z innowacyjną uprawą, przetwórstwem i dystrybucją ziół powstał dzięki inicjatywie Barbary Baj Wójtowicz — członka Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego. Projekt został opracowany przez Barbarę Baj-Wójtowicz, która zasiada w radzie Klastra specjalnie dla ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o. (członka Klastra) oraz dla Gospodarstwa Rolnego Barbara Baj-Wójtowicz.
Warto współpracować, dzielić się doświadczeniami i łączyć naukę z biznesem. O tym przekonało się ponad 50 uczestników seminarium: przedsiębiorców, przedstawicieli lubelskich uczelni i studentów. Seminarium zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie ‘Innowacyjne Rozwiązania w Energetyce’ i Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, partnera Klastra. Celem spotkania było przybliżenie problematyki Odnawialnych Źródeł Energii oraz wykorzystania ich potencjału w różnych dziedzinach, a także prezentacja działań i projektów podejmowanych na rzecz rozwoju lokalnego przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny.